+36 70 397 06 89
Folyamatosan, sürgős esetben akár hétvégén is!

Hasznos tanácsok > számlák helyesbítése évekre visszamenőleg

számlák helyesbítése évekre visszamenőleg

2015.08.25. számlák helyesbítése évekre visszamenőleg

Könyvelő irodánkhoz számos alkalommal intézik a kérdést ügyfeleink, hogy miképp módosítható egy számla, ha nem az adott évet, hanem a tavalyit, vagy még korábbi évet (éveket) érint.

 

Folyamatos számlázás során évekig nem szólt a vevő, hogy megváltozott a székhelye, illetve számlázási címe. Hogyan helyesbíthetők a számlák?

A helyzet az érintett számlák helyesbítésével rendezhető. Ez számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását igényli.

Itt nem szerepel a „teljesítés időpontja”, mint elvárt adat. Ugyanis a számla helyesbítése nem az adótörvény hatálya alá tartozó ügylet, így nincs önálló teljesítési időpontja.
 
A helyesbítéssel érintett ügylet teljesítésének időpontját sem kell a bizonylaton feltüntetni (bár nem tilos), kivéve persze azt az esetet, amikor ez az adat szorul korrekcióra.

Ha a  számlák mindegyikén ugyanaz az adat szorul javításra, lehetőség van arra, hogy egy okiraton több számlát is korrigáljunk.

Az adótörvény előírja, hogy a korrekciós bizonylatnak egyértelmű hivatkozást kell tartalmaznia, amely alapján a helyesbített számla beazonosítható. Erre legjobb a közlemény részben a számla (számlák) sorszámának feltüntetése hivatkozásként. Amennyiben a számlakibocsátó valamennyi, a módosítással érintett eredeti számla sorszámát felsorolja a számlával egy tekintet alá eső okiraton, úgy az természetesen eleget tesz a törvény elvárásának.  

Az nagyon fontos, hogy a hivatkozás alapján egyértelműen meghatározhatóak legyenek a módosítással érintett számlák,

Ha több évet kell korrigálni évenként külön számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását a legmegfelelőbb, szükség esetén azok mellékletén meghatározva a helyesbítéssel érintett számlákat.

A helyesbítő bizonylat(ok) és az eredeti számlák együtt igazolják az eredetileg kiszámlázott ügyletet.