+36 70 397 06 89
Folyamatosan, sürgős esetben akár hétvégén is!

Hasznos tanácsok > Ha gyermeked született: ilyen ellátások járnak, és hogyan igényeld őket

Ha gyermeked született: ilyen ellátások járnak, és hogyan igényeld őket

2015.11.02. Ha gyermeked született: ilyen ellátások járnak, és hogyan igényeld őket

Ha gyermeked született: ilyen ellátások járnak, és hogyan igényeld őket

 

Szüléskor járó ellátások

1, babakötvény  . A  babakötvény egyszeri, 42 500 forintos összeg melyet egy az állam által autómatikusan nyitott letéti számlára utalnak, ezt nem kell külön kérni.

2, az anyasági támogatás az anyasági támogatást kérelmezni kell.

Az anyasági támogatás mértéke gyermekenként 64 125, míg ikergyermek esetén 85 500 forint.

Az ellátás előfeltétele, hogy az anya

– a terhessége alatt legalább négy alkalommal vegyen részt terhesgondozáson;
– koraszülés esetén legalább egyszer vegyen részt terhesgondozáson;
– ha igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, akkor a fenti terhesgondozáson való részvételt nem kell a kérelméhez csatolnia.

Az anyasági támogatást a Kérelem az anyasági támogatás megállapítására nyomtatványon kell igényelni a lakóhely szerinti megyei, fővárosi kormányhivatalnál, vagy, ha a munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél. Figyelni kell arra, hogy az anyasági támogatásra vonatkozó kérelmet a szülést követő 6 hónapon belül kell benyújtani!
 


Szülést követően igényelhető ellátások1, csecsemőgondozási díj,
2, gyermekgondozási díj.
3, gyermekgondozási segély,
4, családi pótlék
(azaz nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás)

Csecsemőgondozási díj (csed)

Csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és

– a biztosítás tartama alatt, vagy
– a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
– a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.

A csed folyósításának ideje maximum 24 hét, azaz 168 nap. A csednek nincs felső határa, az a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 százaléka.

A csedet is kérelmezni kell a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű, illetve egyéni vállalkozó, őstermelő esetén az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” nevű nyomtatványokon.

A kérelmet, ha kifizetőhely működik a munkahelyen, akkor a kifizetőhelyhez, egyéb esetben a lakóhely (vállalkozás esetében a székhely) szerint illetékes fővárosi-, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kell benyújtani.

Az ellátás visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Gyermekgondozási díj (gyed)

Gyermekgondozási díjra jogosult a szülő, ha

– a gyermeket saját háztartásában neveli és
– a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt,
– az anya, valamint a csecsemőgondozási díjra jogosult személy, aki részére csecsemőgondozási díjat állapítottak meg, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt.

A gyed legkorábban a csed, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól jár, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig. Ikergyermekek esetén további 1 évig, azaz legfeljebb a gyermekek 3. életévének betöltéséig folyósítható az ellátás.

A gyermekgondozási díj a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka, azaz maximum havi bruttó 147 ezer forint lehet.

A gyednek egy különleges formája az úgynevezett diplomás gyermekgondozási díj.  Ez a gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár. A diplomás gyermekgondozási díj havi összege a képzéstől függően 105 ezer, illetve 122 ezer forint 70 százaléka.

A gyermekgondozási díjat is kérelmezni kell az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra”, illetve egyéni vállalkozó, őstermelő esetén az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványokon.

A kérelmet, ha kifizetőhely működik a munkahelyen, akkor a kifizetőhelyhez, egyéb esetben a lakóhely (vállalkozásoknál a székhely) szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell benyújtani. Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

Az ellátás visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető, s legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Gyermekgondozási segély (gyes)

Biztosítástól független családtámogatási ellátás. Ha a szülő nem volt jogosult csedre, akkor a szülést követően jogosult lehet erre az ellátásra.

A gyermekgondozási segély

– a gyermek 3. életévének betöltéséig, illetve
– ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár.

A gyes havi összege gyermekenként 28 500 forint. Akkor jár, ha az arra vonatkozó kérelmet – "Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" – benyújtja a szülő. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalhoz, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor ahhoz kell benyújtani.

Ez az ellátás is igényelhető visszamenőleg, azonban ez esetben nem 6 hónapra, hanem csak 2 hónapra, azaz az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjáig lehet visszamenőleg kérni!

Családi pótlék

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást, majd iskoláztatási támogatást, azaz összefoglalva családi pótlékot nyújt. A családi pótlék – csecsemő esetén a nevelési ellátás – sem automatikusan jár, azt is igényelni kell.

A „Kérelem a családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványt a lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalhoz, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor ahhoz kell benyújtani.

A 2015-ben érvényes  családi pótlék havi összege

– egygyermekes család esetén 12 200 forint,
– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
– kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
– három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23 300 forint,
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint.

Ez az ellátás is igényelhető visszamenőleg 2 hónapra, azaz az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjáig lehet visszamenőleg kérni.