+36 70 397 06 89
Folyamatosan, sürgős esetben akár hétvégén is!

Aktuális > és ismét EKAER....

és ismét EKAER....

2015.03.04. és ismét EKAER....

Kiegészítés a 2015. februári anyaghoz.

 

 

 

2015. január 1.-től  csak érvényes  EKAER szám birtokában végezhető útdíj köteles járművel végzett közúti árufuvarozás.

 

  • Europai Unióból történő beszerzés
  • Magyarország területérő az UNIO-ba történő kiszállítás
  • Belföldi  - nem végfelhasználó részére- történő első adóköteles termék értékesítés.

 

 

Értelmezések:

 

  • Útdíj köteles: a 3,5 t –nál nagyobb megengedett össztömegű gépjármű.

 

      Végfelhasználó: az a természetes személy, aki saját szükségletre vásárol.

      Nem végfelhasználó: az, aki továbbértékesít.

 

  • Első adóköteles termék értékesítés:

 

Az olyan értékesítés, amely az EU.-ból, harmadik országból történő beszerzést követi.

 

           Ide értendő a belföldön gyártott, létrehozott termék fuvarozással egybekötött belföldi

           Értékesítése is, ha az értékesítés adóköteles.

 

Nem adóköteles értékesítés az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítés, továbbá

a mezőgazdasági termék fuvarozással történő értékesítése, amelyhez kapcsolódóan a termelőt kompenzációs felár illeti meg.

 

 

Bejelentési kötelezettség a nem útdíj köteles gépjárművel történő fuvarozás esetén.

 

Kockázatos élelmiszer esetében:

Ha meghaladja:  a 200 kg.-ot, vagy az ÁFA nélküli értéke a 250 Ezer Ft.-ot

 

Egyéb kockázatos termék esetében:

Ha meghaladja: az 500 kg.-ot, vagy az ÁFA nélküli értéke: az 1 millió Ft.-ot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőfuvarozás esete:

 

Gyűjtő fuvarozásnál  a speditőrök összegyűjtik a különböző feladóktól származó árukat és ezekből egy rakományt képeznek melyet nagy tömegű, akár 24 tonnás járművel fuvaroznak.

Ez esetben is kell EKAER számot kérni, kivéve az alábbi esetekben.

 

Nem kell EKAER számot kérni:

 

Nem kockázatos termék esetén: ha

nem haladja meg a sem a 2500 kg.-ot, sem a 2 millió Ft.-ot

 

Kockázatos élelmiszer esetén: ha:

nem haladja meg sem a 200 kg.-ot , sem a 250 Eft.-ot

 

Egyéb kockázatos termék esetén:

Nem haladja meg sem a 500 kg.-ot, sem a 1 millio Ft.-ot.

 

/a súly és érték  feltételnek mindig együttesen kell érvényesülnie./

 

 

Biztosíték:

 

Mértéke:

Az EKAER  számokhoz tartozó termékek együttes ÁFA nélküli értékének 15%.-a.

 

Mentesség:

 

  • ha a cég a minősített adózói adatbázisban szerepel vagy:
  • legalább két éve működik, és szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.