+36 70 397 06 89
Folyamatosan, sürgős esetben akár hétvégén is!

Aktuális > EKAER rendszer

EKAER rendszer

2015.01.09. EKAER rendszer

2015 évi változások III

 

 

EKAER

/Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenörző Rendszer /

Az EKAER szám igénylése, tehát a bejelentési kötelezettség a közúti fuvarozás keretében történő szállításra terjed ki.

2015. január 1.-től A NAV-tól igényelt EKAER szám birtokában végezhető közúti árufuvarozási tevékenység.      

A NAV által kiadott EKAER szám 15 napig él.

 

A bejelentés alapján képzett EKAER számot a bejelentő  /EKAERT igénylő/ a fuvarozást végző vagy az azt szervező rendelkezésére bocsátja. / kötetlen formában közli, telefon, email…stb/

 

Bejelentést kell tenni:

1.)    Útdíj köteles gépjárművel közúton végzett bármely termék fuvarozása esetében.

   / útdíj   köteles:  3,5 t felüli össztömegű gépjármű /

 

Nem kell EAKER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvar esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg.

Nem kell EAKER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járóbelföldi értékesítése esetén .

Nem bejelentés köteles a saját termék két belföldi cím közötti mozgatása sem.  

 

A bejelentési kötelezettség csak az értékesítéssel együtt járó fuvarozásra terjed ki., a saját termék két belföldi cím közötti mozgatásra nem.

Nem jelentésköteles a humanitárius segélyszállítmány

 

2.)  A nem útdíj köteles gépjárművel történő fuvar esetén a „ kockázatos   termék” szállítása esetében szintén EKAER szám kell.

 

Kockázatos termék:

Élelmiszer: ( kockázatos)

/nem teljes lista/  húsáru, kolbász, belsőség, konzervhús

                            Tej, tojás

                            Zöldségek, burgonya

                            Gyümölcs, déligyümölcs

                            Kávé

                            Olajok , állati és növényi zsír

                            Rizs

                            Liszt

                           Cukor

 

 

Egyéb kockázatos  termék: állateledel

                                           Kavics, sóder, kő, homok

                                          Műtrágyák

                                          Kenőanyagok, oldószerek, lakkok

                                          Tüzifa

                                          Női, férfi és gyermekruha, alsónemü, lábbeli, használt ruha

 

 

Mentességek:

Az útdíj köteles és nem útdíj köteles gépjárművel végzett fuvar esetén nem kell bejelenteni:

 

Ha az adózó által feladott, vagy a részére érkezett nem kockázatos termék

 tömege a 2500 kg-ot, vagy az ÁFA nélküli értéke a 2 millio ft.-ot nem haladja meg.

 

Vagy a kockázatos élelmiszer

 tömege 200 kg-ot vagy az ÁFA nélküli értéke a 250.000.-Ft-t nem haladja meg.

 

 

Vagy az egyéb kockázatos termék esetében

 az 500 kg-it, vagy az ÁFA nélküli értéke az 1 millió Ft-ot nem haladja meg.

 

Nem kell bejelenteni a jövedéki terméket szállító fuvarozást:

Ezek: alkohol, üzemanyag, dohány

 

Bejelentés módja:

 

A bejelentés az EKAER elektronikus felületén történhet, interneten keresztül.

Ekaer.nav.gov.hu.

Az adózó az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználó nevet és jelszót igényel.

A EKAER szám igénylése a felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által történhet.

 

                                                Bejelentésre kötelezett

                                                     személyek:                                Bejelentési határidő:

 

1/   Belföldi forgalomban:                 a Feladő                          a felrakodás megkezdéséig   

 

2./ Eu-ból Magyarországra

     Irányuló termékbeszerzés          a Címzett                          a fuvarozás megkezdéséig

                                                        a Címzett                          a fuvar megérkezésekor,

                                                                                                  a megérkezési időpontot

 

3./ EU-ba értékesítés                     a Feladó                            a felrakodás megkezdéséig

 

Bejelentendő adatok köre:

 

Feladó adati ( név, adóazonosító szám)

Felrakodás címe

Címzett adatai ( név, adóazonosító szám)

Kirakodás átvétel címe

 

Termékek általános megnevezése

Vámtarifaszám 4 számjegyig, kockázatos terméknél 8 számjegyig

Bruttó tömeg kg.-ban

Veszélyes termék esetén veszélyességi bárca száma

 

Az adózónál használt cikkszám, ha van ilyen

 

Fuvarozás indoka:  a,/ termékértékesítés

                               b./ termékbeszerzés

                               c./ bérmunka

                               e./ egyéb cél

 

A termék adó nélküli ára

 

 

A fuvarozó gépjármű forgalmi rendszáma

 

Belföldi fuvar, valamint az EU-ból történő beszerzés esetén az érkezési időpont.

 

Magyarországról  az EU-ba irányuló fuvar esetén a felrakodás időpontja.

 

Kockázati biztosíték nyújtása

 

Első alkalommal 2015. január 31.-ig kell nyújtani.

 

Biztosítékköteles:

 

A kockázatos termék fuvarozása esetén:

         1. Eu-ból Magyarországra történő behozatal

         2. Belföldi forgalomba hozatal esetén

 

A biztosíték mértéke:

        Az EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes ÁFA nélküli értékének

                                         15 %.-a

 

Amennyiben mindkét tevékenységi körben folytat fuvarozást, a biztosítéknak biztosítékot csak az egyikre, a magasabb értékűre kell fizetni. Ezt az EKAER felület automatikusan számítja.

 

A biztosítékot az erre a célra elkülönített letéti számlára kell teljesíteni.

Mentesül a biztosítékadás alól aki:

                                                                  legalább 2 éve működik és

                                                                  szerepel a köztartozás mentes adatbázisban.

                                                                 Nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

 

 

Jogkövetkezmények:

 

A be nem jelentett termék, igazolatlan eredetűnek minősül, a birság mértéke az áru 40 %-a.

 

Az áru –a romlandó kivételével – a birság mértékéig lefoglalható.

 

A szankciókat 2015. február 01.-től alkalmazzák.